Технологичен Център Номат Технологичен Център НОМАТ - дюзи борен карбид, пясъкостройно оборудване и материали, абразиви номат, център, дюза, дюзи, пясъкоструйна, пясъкоструйни, пясък, машина, машини, абразив, абразиви
Технологичен Център Номат EU BG
Начало Продукти Линкове Карта Контакти  
 

Информация за продуктите

Видове абразиви

Абразивите, които се използват за пясъкоструене и други видове бластиране (pressure blasting, mild blasting, shotpeening, injection blasting, vacuum blasting), са изключително разнообразни и със силно различаващи се характеристики – форма на зърното, твърдост, приложение. Широкият спектър на приложение на пясъкоструйната и сходните и технолгии определят и множеството материали, които се използват като абразиви – като се започне от изключително агресивните борен карбид, силициев карбид, алиминиев оксид (корунд), гранат, мине се през по-разпространените стоманении чугунени дробинки, кварцов пясък, шлака, стъклени перли и пластмасови гранули и се стигне до натриев бикарбонат и органичните абразиви – смлени черупки от орехи, лешници и бадеми, костилки от праскови и кайсии, царевица.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИТЕ АБРАЗИВИ ЗА ПЯСЪКОСТРУЕНЕ

1. Силициев карбид (SiC) и алуминиев оксид /корунд/ (Al2O3)

Поради своята изключителна твърдост и висока цена, тези материали се използуват предимно за фина обработка на детайли или довършителни работи по повърхнината им, награпяване, матиране, а белия корунд е идеален за полиране. С тях се почистват предимно цветни метали - месинг, бронз, алуминий и др. - от бои, лакове и тънък слой корозия, но успешно се прилагат и върху дървена повърхност. С тези абразиви се работи предимно в кабина и/или с пистолет. Целта е да се избегне разпръскването им и невъзможността да се употребят повторно, тъй като са доста скъп материал.

Примерно приложение на някои едрини силициев карбид и алуминиев оксид (корунд):

  • F 36 – 50 за отнемане на боя и лак
  • F 60 – 100 за матиране
  • F 100 – 180 за полиране

Предлагаме фракции: от F 36 до F 280

2. Кварцов пясък

Използува се за почти всякакъв вид почистване на повърхнина, а с по-ситните фракции може и да се матира. Приложението на този абразив е голямо заради твърдостта на частиците му, широкото разпространение, ниската цена и неколкократната му употреба. С по-едра фракция на зърното при по-високо налягане може да се свали корозия до 2mm дебелина, но ефектът е същият при по-малко разход на въздух и абразив, ако се използва фина фракция на стоманени дробинки или шлака. Отпадъкът от кварцовия пясък след пресяване може да се ползва за по-фина и довършителна работа или за отнемане на лаково покритие и боя. В някои случаи с него може да се работи и върху стъкло.

Предлагаме фракция: 0.5-1mm

3. Стоманени/чугунени дробинки

Това е абразив, който може да се достави в около 15 фракции. Това многообразие на едрина на зърното позволява по-широкото му приложение. Стоманените дробинки са по-меки от чугунените. Като цяло дробинките са със сферична и четвъртита форма. Съответно сферичните не нараняват повърхнината на детайла докато при четвъртитите той се драска, а може и да бъде сериозно деформиран при неправилно използване на абразив и налягане. Прилага се за почистване предимно на голяма и твърда повърхност от корозия или дебел слой боя/лак. Фините фракции могат също да помогнат за матиране повърхността на детайла, т.е. при работа в кабина и с пистолет. Поради високата си цена този абразив се използва основно там, където шлаката не може да свърши нужното почистване. Със стоманени/чугунени дробинки се работи в камери, където не остава по стените и лесно се събира за повторна употреба. При работа на открито се разпръсква и допълнително се оскъпява почистването. Този абразив е най-доброто решение за рязане на гранит и мрамор. По-едри фракции сферични дробинки се използват съшо за уякчаване на метал чрез т.нар. shotpeening.

Предлагаме фракции: S 70 - S 1110

4. Металургична шлака

Това е най-употребяваният абразив, заедно с кварцовия пясък. Използва се предимно в кораборемонтия отрасъл и тежкото машиностроене. Това е така поради изключително ниската и цена и ръбестата форма на частиците, което я прави подходяща за груба работа по силно замърсени или корозирали големи и малки повърхности, при които има висок разход на абразивен материал. За почистване с шлака се работи с преносими пясъкоструйни апарати с обем по-голям от 50 литра. С този абразив се работи изключително на открито и в много редки случаи в кабина. Друга причина широкото му изплзване е е и възможността да се работи с него неколкократно, тъй като е мек - огъва се, но не се разпрашава лесно като кварцовия пясък.

Предлагаме фракции: 0,2-1,0 до 3mm

5. Стъклени перли

Този абразив е изключително крехък, а с много висока цена. Използува се в много редки случаи и то само за полиране и/или много фина обработка на повърхнина. Например след като детайла е почистен или матиран с електрокорунд може да се полира със стъклени перли. За работа с тях не се използува обичайното високо налягане.

Предлагаме фракции: 250-420μm

ИЗПОЛЗВАНИ АБРАЗИВИ В РАЗЛИЧНИТЕ ОТРАСЛИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Кораборемонт и тежко машиностроене
1 Металургична шлака
2 Кварцов/стоманен пясък
3 Стоманени/чугунени дробинки

Леко машиностроене
1 Кварцов/стоманен пясък
2 Металургична шлака
3 Стоманени/чугунени дробинки
Лека индустрия и ремонтно-довършителни работи/работа с кабини

1 Кварцов пясък
2 Стоманени/чугунени дробинки
3 SiC и Al2O3
4 Металургична шлака

Специализирано производство/фина обработка
1 SiC и Al2O3
2 Кварцов пясък
3 Стоманени/чугунени дробинки
4 Стъклени перли

Обработка на каменни блокове- гранит/мрамор
1 Стоманени/чугунени дробинки