Технологичен Център Номат Технологичен Център НОМАТ - дюзи борен карбид, пясъкостройно оборудване и материали, абразиви номат, център, дюза, дюзи, пясъкоструйна, пясъкоструйни, пясък, машина, машини, абразив, абразиви
Технологичен Център Номат EU BG
Начало Продукти Линкове Карта Контакти  
 

Информация за продуктите

Ръководство за избор на дюза

1. Определяне типа/профила на дюзата

Формата на цевта определя и формата на струята. Най-общо, дюзите имат права цев или стеснена цев, тип вентури.

Дюзите с права цев създават плътна струя и са подходящи за фокусирано бластиране или работа в кабини. Те са най-добри за почистване на малки части, оформяне на заваръчни шевове, почистване на перила, стълби, скари или за гравиране на камък и други материали.

Дюзите с цев тип вентури създават по-разпръсната и по-широка струя и увеличават скоростта на абразива до 100% при дадено налягане. Вентури дюзите са най-добрият избор за висока продуктивност, когато трябва да се почистват големи повърхности. Дългите дюзи вентури например увеличават продуктивността с около 40% в сравнение с дюзите с права цев, докато потреблението на абразив се съкращава приблизително с 40%.

Дюзите с широко гърло са подобрени версии на дългите дюзи тип вентури. Те притежават цев с широк входящ отвор и широк разходящ се изходен отвор. Когато са прикрепени към шланг със същия размер, те имат 15% по-голяма продуктивност от дюзите с по-тясно гърло. Когато дюзите с широко гърло притежават и широк разходящ се отвор на изхода, те могат да работят при по-високо налягане, като осигуряват до 60% по-широко ‘петно’ на бластиране с по-нисък разход на абразив.

Добре е също да разполагате и с ъглова дюза за по-труднодостъпните места като напр. препречващи решетки, зад ръбове и вътрешността на тръби. Често пъти се губи време и абразив в очакване рикошетът да свърши работа. Малкото време, необходимо да се смени дюзата с ъглова, бързо се наваксва и общото време за приключване на работата се съкращава.

2. Избор на подходящ компресор

Основно правило е, че компресорът ви трябва да е в състояние да подава най-малко 50% повече въздух, отколкото е необходим на дюзата за постигане на желаното работно налягане, независимо дали то е 100 psi или 140 psi. Това гарантира, че дюзата ще продължава да работи добре дори когато е леко износена. Помнете обаче, че независимо от това не трябва да се допуска прекалено износване на дюзата, защото продуктивността и рязко спада.

Също така имайте предвид, че входът на дюзата трябва да съответства на вътрешния диаметър на въздухоподаващия шланг. Евентуално несъответствие може да доведе до точки на износване, спадане на налягането и прекомерна вътрешна турбулентност.

3. Определяне диаметъра на дюзата

Размерът на отвора на дюзата ( най-малкият отвор, през който преминава абразивът) е най-важният критичен фактор при избора на дюза.

Диаметърът на отвора определя потреблението на абразив, както и необходимия обем въздух и налягане. Изборът на диаметър трябва да се ръководи от възможностите за подаване на въздух.

Една по-голяма или износена дюза ще изисква повече въздух, за да поддържа желаното налягане. Тази потребност от допълнителен въздух или ще претовари компресора, или ще намали продуктивността. От друга страна изборът на дюза с по-малък диаметър от този, който капацитетът на компресора позволява, означава, че системата ще работи при непълно натоварване.

4. Определяне дължината на дюзата

Изборът на дължина на дюзата зависи от характера и достъпността на повърхността, която трябва да се почисти, както и от диаметъра на отвора. С изключение на дюзите, използвани за много близка работа, всяка промяна в диаметъра на отвора води до съответна промяна в дължината на дюзата. Най-общо, когато е възможно да се стои по-далеч от почистваната повърхност, се използват по-дълги дюзи. Колкото по-голям е отворът, толкова повече абразив се използва и толкова по-голяма площ може да бъде почистена. По-късите дюзи се използват, когато е необходимо работата да се извършва от по-близка дистанция. Труднодостъпните повърхности могат да бъдат почистени с много къси дюзи или с ъглови дюзи.

5. Определяне диаметъра на входа

В продължение на много години браншовият стандарт за диаметъра на входа на вентури дюзите беше 1”. След скъпоструващи опити инженерите откриха, че при дюзи с голям диаметър на отвора ( 3/8”, 7/16” и повече) разширяването на входа от 1” на 1-1/4” (вътрешен диаметър) предизвиква 15% увеличение на продуктивността. И това се постига БЕЗ съответното увеличено потребление на въздух или абразив. В следствие на това вече масово се предлагат и използват дюзи с широк вход, подходящи за шланг и връзки с 1-1/4” вътрешен диаметър.

6. Избор на материала, от който е изработена дюзата

Изборът на материал за дюзата зависи от абразива, който използвате, колко често бластирате, мащабите на извършваната работа и условията на обкръжаващата среда, в която се бластира.

Дюзите от алуминиев оксид (корунд) имат дълъг срок на експлоатация при по-ниска цена от останалите материали, разглеждани тук. Те са добър избор, когато се налага малко работа и цената е първостепенен фактор, а дълговечността на дюзата не е от такова значение.

Дюзите от волфрамов карбид имат дълъг срок на експлоатация и са икономични в случаите, когато се налага интензивно бластиране и се използват абразиви като минерална и въглищна шлака.

Дюзите от силициев карбид притежават срок на експлоатация и износоустойчивост много близки до тези на волфрамовия карбид, но тези дюзи са 3 пъти по-леки. Дюзите от силициев карбид са перфектният избор, когато се налага операторът да работи по-продължително и се предпочита по-лека дюза.

Дюзите от борен карбид предлагат най-дълъг срок на експлоатация при оптимално потребление на абразив и въздух. Борният карбид е идеален при използване на агресивни абразиви като алуминиев оксид и определени минерали, когато се налага интензивно бластиране. При работа с агресивни абразиви дюзите от борен карбид обикновено издържат 5-10 пъти повече в сравнение с дюзите от волфрамов карбид и 2-3 пъти тези от силициев карбид.