Технологичен Център Номат Технологичен Център НОМАТ - дюзи борен карбид, пясъкостройно оборудване и материали, абразиви номат, център, дюза, дюзи, пясъкоструйна, пясъкоструйни, пясък, машина, машини, абразив, абразиви
Технологичен Център Номат EU BG
Начало Продукти Линкове Карта Контакти  
 

30.08.2008 : “Технологичен Център Номат” АД успешно приключи изпълнението на проект за обновяване

На 30 Август 2008 година “Технологичен Център Номат” АД успешно приключи изпълнението на проект BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-108 “Обновяване на цех за синтероване на техническа керамика и въвеждане на нова технология за разширение на продуктовата скала от бор-карбидни продукти”. Проектът е съфинансиран от Европйския Съюз и Република България по програма ФАР BG 2004 BG 2004/016-711.11.04, „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия” .

Изпълнението на проекта позволи на компанията да инсталира уникална нова инсталация за синтероване на продукти от техническа керамика.

“Технологичен Център Номат” АД също така въведе система за безопасни и здравословни условия на труд сертифицирана по стандарт OHSAS 18001:2007